Emek Mecellesine uygun Senedlesdirme

Bizi izlə:

Biznes üçün hər şey

Əsas səhifə ƏMƏK MƏCƏLLƏSİNƏ UYĞUN SƏNƏDLƏŞMƏ

ƏMƏK MƏCƏLLƏSİNƏ UYĞUN SƏNƏDLƏŞMƏ

Azərbaycan Respublikasının əmək qanunvericiliyi sistemi aşağıdakı normativ hüquqi aktlardan ibarətdir :

 1. AR Əmək Məcəlləsindən; 
 2. Azərbaycan Respublikasının müvafiq qanunlarından;
 3. Müvafiq icra hakimiyyəti orqanlarının səlahiyyəti çərçivəsində qəbul etdiyi normativ hüquqi aktlardan;
 4. Əmək, sosial-iqtisadi məsələlərlə əlaqədar Azərbaycan Respublikasının bağladığı və ya tərəfdar çıxdığı beynəlxalq müqavilələrdən ibarətdir.
 • Şirkətdəki əmək müqavilələrinin hüquqi ekspertizanın aparılması;
 • Əmək müqaviləsinin əlavə və dəyişikliklərin qanuna uyğun şəkildə hazırlanması  və ya protokolun hazırlanması;
 • İşçilərin işə qəbul, işdən çıxma, başqa işə keçirilmə, məzuniyyət, ezamiyyə və digər əmrlərin tərtib edilməsi;
 • Müəssisə üçün müvafiq ştat cədvəlinin hazırlanması;
 • İşçilərin sosial sığorta olunmasını təmin etmək;
 • Əmək kitabçalarının aşılması, yazılması, qeydiyyatı və uçotunun hazırlanması;
 • İşçilərə arayışların, xasiyyətnamələrin hazırlanması;
 • Qadınların, yaşı 18-dən az olan işçilərin hüquqlarının təmin edilməsi;
 • İşçilərin icbari sığorta ilə bağlı işlərin təmin edilməsi;
 • İşçilərin haqq-hesab sənədlərinin hazırlanması.
 • Bütün kadr hesabatların tərtib eidlməsi 
 • Dövlət orqanlarına hsabatların verilməsi;  
 • Dövlət Əmək Müfəttişliyi və Dövlət Sosial Müdafiə Fondu tərəfindən aparılan səyyar yoxlamaların müşahidə edilməsi.
050 290 71 93
[email protected]

MENECMENT SİSTEMLƏRİNİN QURULMASI

İŞ YERLƏRİNİN ATTESTASİYASI VƏ SƏTƏM

ƏMƏK MƏCƏLLƏSİNƏ UYĞUN SƏNƏDLƏŞMƏ

İNSAN RESURSLARININ İDARƏ EDİLMƏSİ (HRM)