Bizi izlə:

Biznes üçün hər şey

Əsas səhifə İnsan resurslarının idarə edilməsi

İnsan resurslarının idarə edilməsi

 insan resurslari telimi | HR kursları | insan resurslari telimi

Bu təlimdə recruiting, işçinin adaptasiyası, motivasiyası,təlimlərin təşkili, graiding əsaslı əməkhaqqı öyrədilir.İnsan resurslarının idarə edilməsi təlim proqramı

 

Modul 1.  İnsan resursları menecmentinin strateji rolları

- Menecment və idarəetmə anlayışlarının fərqi 

- Misyon, vizyon, strategiya, məqsəd və hədəflər

- PEST(LE), PDCA, Proses yanaşması

- BALIQ SKLETI diaqramı, SWOT, PEST və PESTLE analizi

- Şirkətin İnsan Resursları üzrə siyasəti 

- Praktik çalışma

 

Modul 2.  İnsan resursları biznes tərəftaşı (HRBP)

- Müxtəlif HRM modelləri.

- Ulriçin 3 ayaq stul modeli / Ulrich’s 3 leg stool mode

- HR BP  nədir və onun şirkət üçün əhəmiyyəti (faydası)

- 4 konsentrik çevrə  / 4 concentric circles

- HR menecer kimdir və ondan gözləntilər

-HR səriştəlik modeli

 

Modul 3.  İnsan resurslarının planlanması 

- İR planlaşdırılması və ona  olan tələbat (planlamanın əhəmiyyəti)

- İR planlanması şirkətin strateji planlanmasının mühim hissəsidir

-  İR planlanmasına təsir edən amillər (daxili və xarici faktorlar)

- Ssenari Planlaşdırılması

- İnsan Resurslarının planlanmasının mərhələləri

- Tələbatların proqnozlaşdırılması

- Delfi metodu

 

Modul 4.  İşə qəbul - Rekrutinq (Recruiting) 

- İşəgötürənin brendi (Employer branding)

- Daxili və xarici rekrutinq

- İş yeri modeli 

- Vakansiya (vəzifə) profili  

- Soft skills / hard skills

- İş elanı mətnində diqqət ediləcək mühüm məqamlar

- Recruiting, Researching, Headhunting və Preliminaring

- Outstaffing, Temporary staffing, Employees leasing, Screening, Researching 

- Praktik məşğələ

 

Modul  5.  İş müsahibələri

- Müsahibənin mahiyyəti, strukturu və növləri

- Müsahibənin aparılmasında beynəlxalq təcrübə

- Müsahibə zamanı buraxılan səhvlər

- Gamification, Brainteaser interview, Behavioral interview

- Heyətin Psixoloji Seçimi. İnsanı oxuma taktikası

- Həmsöhbətin davranışı və yalanları

- Assessment center və Express assesment

- Star, Parla, DİSC, Rodger, Munro Fraser metodları, - LAB-profile

- Müsahibədən sonra namizədin qiymətləndirilməsi

- Komanda şəklində auditoriya çalışması - ETÜD 

 

Modul 6.  Adaptasiya

- İşçilərin adaptasiyası

- Adaptasiya planı və adaptasiya proqramı (praktik çalışmalarla)

- Ümumi və fərdi adaptasiya planını necə  tərtib edilir

- Mentorluq və kouç sistemi arasında fərq

- Nəticənin ölçülməsi 

 

Modul 7.  Motivasiya

- Maslounun (Maslow) Ehtiyaclar İyerarxiyası/Piramidası

- İşçilərin motivasiyası və tənbeh edilməsi mexanizmi

- Maddi və mənəvi motivasiya sistemləri

- MARS modeli

- Herzbergin 2 faktor – 2 nəticə nəzəriyyəsi

- Gözləntilər nəzəriyyəsi

- Müqayisəlik - nisbilik nəzəriyyəsi

- İşçilərin mükafatlandırılmasında rəhbərlərin və HR departamentinin rolu

- İşçilərin metal yorğunluğu. Mənəvi yorğunluğu aradan qaldırılması

- Nümunələrlə komanda çalışmaları

 

Modul 8. Təlim və inkişaf

- Təlimin şirkətin inkişafında rolu

- Təlimə olan təbatların (ehtiyacların) müəyyənləşdirilməsi

- Təlim ehtiyaclarının analizi.  Analizin növləri və metodları

- Təlim planının hazırlanması

- Təlimin növləri

- Mentor sisteminin tətbiqi

- Təlim verilmə üsulları

- Təlimin nəticələrinin ölçülməsi

- Kirk Patrick və ROİ analizləri

 

Modul 9.  Dərəcələnmə (Grading) 

- İşçilərin dərəcələnməsi anlayışı

- Səriştəyə görə işçilərin dərəcəyə bölünməsi

- Dərəcə əsaslı əməkhaqqı necə olur

- Bazar şərtlərində vəzifələr üzrə min və max maaşın müəyyən edilməsi

 

QİYMƏT VƏ QEYDİYYAT

Təlim müddəti 1  ay davam edir. Dərslər həftədə 2 dəfə olmaqla 2 saat müddətində keçirilir.
 
İmtahanı uğurla başa vuranlara "Müvəffəqiyyət" sertifikatı verilir
Kursun proqramının 80% -də iştirak edənlərə İştirakçı sertifikatı verilir.
Əlavə olaraq GOLD sertifikat(istəyə bağlı) verilə bilər.
 
Əlaqə üçün: 055 750 22 12
 
Təlimçi: İlqar İbrahimov
ISO 9001 sertifikatına sahibdir. Fransada, Ukrayna və Belarusiyada ixtisasartırma keçmişdir.
HR Club Azerbaijan təsisçisidir.
 
HR menecment və keyfiyyət menecment sahəsində uzun illik iş təcrübəsinə malikdir. Azerspeed, VİER (Azercell & Ericsson), Bəhrə Biskvit Fabriki, Parabank ASC kimi bir sıra özəl şirkətlərdə İnsan Resursları üzrə rəhbər vəzifələrdə çalışmış, Nazirlər Kabinetinin İçərişəhər DTMQ İdarəsində hüquqşünas işləmişdir. Bakı–Qəbələ–Oğuz kəmərinin çəkilişində, İqtisadiyyat Nazirliyi, Sosial Müdafiə Nazirliyi, Standartlaşdırma Komitəsi tərəfindən həyata keçirilən dövlət layihələrində ekspert kimi iştirak etmişdir. AS Group Investment, Kaspi Yıldız Holdinq, Çörək N1 (Gilan Holdinq), Romantic, Ledy Sharm, GRBS, AZUN, OVEN, Europian Tobacco, Koroğlu dağıtım şirkəti, Baku International Tobacco (Gilan Holdinq), Improtex Industries, MSDİS Holdinq, FAB boya, POLİMERLƏR, HİLL FAN, FABKİM, BƏYAZ ALÇI, Pizza-Mizza restoranlar şəbəkəsi, Puratos Baku, Besting, Mediplanet klinikası, və s. şirkətlər üçün HRM, ISO 9001 QMS, SƏTƏM üzrə konsultant və kouç xidmətləri göstərmişdir. 
 
İnsan resursları sahəsində 2 kitab müəllifidir.
Kitablar Azərbaycan Respublikasının Təhsil Nəşriyyatının dəstəyi ilə çap edilmişdir.