İs yerlerinin Attestasiyasi

Bizi izlə:

Biznes üçün hər şey

Əsas səhifə İŞ YERLƏRİNİN ATTESTASİYASI VƏ SƏTƏM

İŞ YERLƏRİNİN ATTESTASİYASI VƏ SƏTƏM

 Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 6 mart 2000-ci il tarixində  qəbul etdiyi qərara əsasən, mülkiyyət və təşkilati-hüquqi formasından asılı olmayaraq  iş yerlərində təhlükəsiz və sağlam iş şəraitinin yaradılması   məqsədilə bütün müəssisə və təşkilatlarda iş yerlərinin attestasiyasının 5 ildə bir dəfədən az olmayaraq keçirilməsi mütləqdir.

AR Əmək Məcəlləsinin 64.1-ci maddəsinə əsasən işəgötürənlər əmək şəraitindən asılı olmayaraq iş yerlərinin attestasiyasını keçirməlidirlər. Eləcə də, bildiririk ki, AR İnzibati Xətalar Məcəlləsinin 192.2-ci maddəsinə əsasən mülkiyyət və təşkilati- hüquqi formasından asılı olmayaraq işəgötürənlər tərəfindən iş yerlərinin attestasiyasının keçirilmə qaydalarının pozulmasına görə cərimə sanksiyaları  nəzərdə tutulmuşdur.

Mülkiyyət formasından asılı olmayaraq bütün müəssisələrdə SƏTƏM qaydalarına əməl edilməlidir.

 
 
* Şirkətdə SƏTƏM (Sağlamlıq, Əməyin Təhlükəsizliyi və Ətraf Mühit) qaydalarınına uyğun olaraq təlimatlar, prosedurlar, iş planları hazırlanması;
* Əməyin mhafizəsi və texniki təhlükəsizlik qaydalarına əməl olunması vəziyyətinin monitorinqi (auditi, dəyərləndirilməsi);
* SƏTƏM üzrə mövcud və mümkün risklərin müəyyən edilir, onların qarşısının alınması üçün zəruri tədbirlər planının hazırlanması
* Əmək şəraiti üzrə iş yerlərinin attestasiyasının keçirilməsi
* Əmək şəraiti üzrə iş yerlərinin attestasiya nəticələrinin rəsmiləşdirilməsi
* Əmək şəraiti üzrə iş yerlərinin attestasiya nəticələrinin həyata keçirilməsi
* Əmək şəraiti üzrə iş yerinin attestasiya xəritəsinin hazırlanması
* İş yerlərinin qiymətləndirilməsi, onun əmək şəraiti üzrə normativlərə uyğunluğunun təmin edilməsi
 
Hava çirkləndiriciləri: Tozlar, dumanlar, liflər, qazlar, aerozollar
Kimyəvi zərərlər – Qidalar, mayelər, qazlar, tozlar, dumanlar və buxar şəklində olan zərərli kimyəvi birləşmələr inhalyasiya (tənəffüs), absorbsiya (dəri ilə birbaşa təmasda olmaq) və ya qəbul etmək (yemək və ya içmək) .
Bioloji Təhlükələr – bədənə dəri vasitəsi ilə daxil olub aktiv və kronik infeksiyaya səbəb ola biləcək bakteriyalar, viruslar, göbələklər və digər canlı orqanizmlər.
Fiziki zərərlər – ionlaşdırıcı və qeyri-ionlaşdırıcı elektromaqnit radiasiyanın, səs-küyün, titrəmənin, işıqlandırma və temperaturun həddindən artıq çox olması.
Ergonomik Təhlükələr – göz gərginliyi, təkrarlanan hərəkət və ağır ağırlıq-qaldırma problemləri.
050 290 71 93
[email protected]

MENECMENT SİSTEMLƏRİNİN QURULMASI

İŞ YERLƏRİNİN ATTESTASİYASI VƏ SƏTƏM

ƏMƏK MƏCƏLLƏSİNƏ UYĞUN SƏNƏDLƏŞMƏ

İNSAN RESURSLARININ İDARƏ EDİLMƏSİ (HRM)