Bizi izlə:

Biznes üçün hər şey

Əsas səhifə SƏTƏMM xidmətləri

SƏTƏMM xidmətləri

SƏTƏMİşlərin yerinə yetirilməsi zamanı ilk öncəliklərdən biri insanların və ətraf mühitin təhlükəsizliyidir. Bu mənada SƏTƏMM xüsusi önəm daşıyır.

 

SƏTƏMM - Sağlamlıq, Əməyin Təhlükəsizliyi və Ətraf Mühitin mühafizəsi mənasını verir.

Sağlamlıq –  fiziki, kimyəvi, bioloji, radioaktiv və psixofizioloji tipli təhlükələrin işçinin səhətinə ziyan vurmasının qarşısının alınmasına yönəlmiş tədbirdir.

Əməyinin Təhlükəsizliyi – İşin görülməsi zamanı işçinin xəsarət alma riskinin olmamasıdır.

Ətraf mühitin mühafizəsi –  İş prosesində ətraf mühitin çirklənməsinə yol verməmək və çirklənmənin qarşısını almaqdır.

 

XİDMƏTLƏRİMİZ:

 
Sənədlərin hazırlanması
* Sənədləşməsinin qanunvericiliyin tələb etdiyi şəkildə, reqlamentlərə uyğun hazırlanması, o cümlədən:
* SƏTƏM üzrə Siyasətin hazırlanması
* SƏTƏM Planının hazırlanması
* Prosedurların hazırlanması
* Giriş təlimatlarının hazırlanması
Vəzifələr üzrə təhlükəsizlik təlimatlarının hazırlanması
Cavabdeh şəxslər üçün təlimatın hazırlanması
İş təlimatların hazırlanması
Yanğın təhlükəsizlik qaydalarının hazırlanması;
Fövqaladə hallara hazırlıq
* Bədbəxt hadisələrin aradan qaldırılması sxemlərinin tətbiqi
Qəzaların ləğvi planları
Fövqaladə hadisə baş verdikdə davranış qaydaları;
 
 
SƏTƏMM İdarəetmə Sisteminin qurulması
* Əməyin muhafizəsi sənədlərinin  proseslərə tətbiq edilməsi
SƏTƏM üzrə İdarəetmə sisteminin təşkili 
Proseslərin təhlükəsizlik tələblərinin ISO 45001 standartına uyğunlaşdırmaq
* Risklərin qarşısının alınması üçün tədbirlər hazırlanması
* Nəzarət tədbirlərinin hazırlanması
* SƏTƏM təlimlərinin keçirilməsi
* Texniki təhlükəsizlik üzrə biliklərin yoxlanması və protokollaşdırılması
* Praktik taktiki-əməliyyat məşqlərin keçirilməsi
* Naryad vərəqələrinin tətbiqi
* İşçilər üçün ƏM və TT kartlarının tətbiqi
İşçilərin əməyin mühafizəsi qaydalarına uyğunluğuna nəzarət etmək;
İş yerlərinin atestasiyasının keçirilməsi;
 
 
Audit (təftiş) aparılması
* ƏM və TT vəziyyətinin monitorinqi;
* Vəziyyətin dəyərləndirilməsi
* SƏTƏMM üzrə risklərin qiymətləndirilməsi,
* Qəzalara hazırlıq vəziyyənin təftiş edilməsi
* Yanğın təhlükəsizliyi sistemlərinin işçi vəziyyətinin yoxlanması
 
Digər xidmətlər
* SƏTƏMM jurnallarının hazırlanması
* Maarifləndirici SƏTƏMM plakatlarının hazırlanması
* Təhlükəsizlik nişanların hazırlanması
* Texniki təhlükəsizlik işarələnmələrin aparılması

 

BİZİMLƏ ƏLAQƏ
055 750 22 12
[email protected]