Bizi izlə:

Biznes üçün hər şey

Əsas səhifə SƏTƏMM xidmətləri

SƏTƏMM xidmətləri

SƏTƏMİşlərin yerinə yetirilməsi zamanı ilk öncəliklərdən biri insanların və ətraf mühitin təhlükəsizliyidir. Bu mənada SƏTƏMM xüsusi önəm daşıyır.

 

SƏTƏMM - Sağlamlıq, Əməyin Təhlükəsizliyi və Ətraf Mühitin mühafizəsi mənasını verir.

Sağlamlıq –  fiziki, kimyəvi, bioloji, radioaktiv və psixofizioloji tipli təhlükələrin işçinin səhətinə ziyan vurmasının qarşısının alınmasına yönəlmiş tədbirdir.

Əməyinin Təhlükəsizliyi – İşin görülməsi zamanı işçinin xəsarət alma riskinin olmamasıdır.

Ətraf mühitin mühafizəsi –  İş prosesində ətraf mühitin çirklənməsinə yol verməmək və çirklənmənin qarşısını almaqdır.

 

XİDMƏTLƏRİMİZ:

 
Sənədlərin hazırlanması
Əm və TT sənədləşməsinin qanunvericiliyin tələb etdiyi şəkildə, reqlamentlərə uyğun hazırlanması
 
SƏTƏMM İdarəetmə Sisteminin qurulması
* Əməyin muhafizəsi sənədlərinin tətbiq edilməsi
* Risklərin qarşısının alınması üçün tədbirlər hazırlanması
* Bədbəxt hadisələrin aradan qaldırılması sxemlərinin tətbiqi
* Texniki təhlükəsizlik üzrə biliklərin yoxlanması və protokollaşdırılması
* Praktik təlim-məşqlərin keçirilməsi
* Naryad vərəqələrinin tətbiqi
* İşçilər üçün ƏM və TT kartlarının tətbiqi
* SƏTƏM təlimlərinin keçirilməsi
 
Audit (təftiş) aparılması
* ƏM və TT vəziyyətinin monitorinqi (auditi, dəyərləndirilməsi);
* SƏTƏMM üzrə risklərin qiymətləndirilməsi,
* Yanğın təhlükəsizliyi sistemlərinin işçi vəziyyətinin yoxlanması
 
Digər xidmətlər
* SƏTƏMM jurnallarının hazırlanması
* Plakat və nişanların hazırlanması
* Texniki təhlükəsizlik işarələnmələrin aparılması

 

BİZİMLƏ ƏLAQƏ
055 750 22 12
[email protected]