Bizi izlə:


Başlıq Yüklənmə sayı Yüklə
Həvalə ərizəsi - boş vəzifə üzrə əmək funksiyaların icrası 274
Həvalə ərizəsi - iş yerində olmayan şəxsin əmək funksiyası 293
Başqa işə keçirilmə ərizəsi 335
İşə gəlməmək üçün icazə ərizəsi 390
Ödənişsiz məzuniyyət (öz hesabına) ərizəsi 454
sosial məzuniyyət - uşağa qulluğa görə 281
Sosial məzuniyyət ərizəsi - doğuşdan sonra 291
Sosial məzuniyyət ərizəsi - hamiləliyə görə 274
Təhsil məzuniyyəti ərizəsi 294
Əmək məzuniyyəti ərizəsi - 1 430
Əmək məzuniyyəti ərizəsi - 2 352
Əmək məzuniyyəti ərizəsi hissəli hal - Misalla izahlı nümunə 328
Əmək məzuniyyətindən geri çağrılma ərizəsi - əvəzgün verilən hal 270
Əmək məzuniyyətindən geri çağrılma ərizəsi -pul tutulan hal 250
İstifadə edilməmiş əmək məzuniyyətinə görə kopmensasiya ərizəsi 288
Əmək məzuniyyətinin başqa vaxta keçirilməsi ərizəsi - 1 307
Əmək məzuniyyətinin başqa vaxta keçirilməsi ərizəsi - 2 237
İşdən azad edilmə ərizəsi 1 variant 367
İşdən azad edilmə ərizəsi 2 variant 287
İşə qəbul ərizəsi 1-A variant 385