Bizi izlə:


Başlıq Yüklənmə sayı Yüklə
Həvalə ərizəsi - boş vəzifə üzrə əmək funksiyaların icrası 194
Həvalə ərizəsi - iş yerində olmayan şəxsin əmək funksiyası 209
Başqa işə keçirilmə ərizəsi 219
İşə gəlməmək üçün icazə ərizəsi 273
Ödənişsiz məzuniyyət (öz hesabına) ərizəsi 283
sosial məzuniyyət - uşağa qulluğa görə 185
Sosial məzuniyyət ərizəsi - doğuşdan sonra 212
Sosial məzuniyyət ərizəsi - hamiləliyə görə 188
Təhsil məzuniyyəti ərizəsi 209
Əmək məzuniyyəti ərizəsi - 1 294
Əmək məzuniyyəti ərizəsi - 2 244
Əmək məzuniyyəti ərizəsi hissəli hal - Misalla izahlı nümunə 241
Əmək məzuniyyətindən geri çağrılma ərizəsi - əvəzgün verilən hal 197
Əmək məzuniyyətindən geri çağrılma ərizəsi -pul tutulan hal 171
İstifadə edilməmiş əmək məzuniyyətinə görə kopmensasiya ərizəsi 180
Əmək məzuniyyətinin başqa vaxta keçirilməsi ərizəsi - 1 229
Əmək məzuniyyətinin başqa vaxta keçirilməsi ərizəsi - 2 170
İşdən azad edilmə ərizəsi 1 variant 277
İşdən azad edilmə ərizəsi 2 variant 208
İşə qəbul ərizəsi 1-A variant 238