Bizi izlə:


Başlıq Yüklənmə sayı Yüklə
Həvalə ərizəsi - boş vəzifə üzrə əmək funksiyaların icrası 159
Həvalə ərizəsi - iş yerində olmayan şəxsin əmək funksiyası 179
Başqa işə keçirilmə ərizəsi 187
İşə gəlməmək üçün icazə ərizəsi 231
Ödənişsiz məzuniyyət (öz hesabına) ərizəsi 199
sosial məzuniyyət - uşağa qulluğa görə 145
Sosial məzuniyyət ərizəsi - doğuşdan sonra 173
Sosial məzuniyyət ərizəsi - hamiləliyə görə 148
Təhsil məzuniyyəti ərizəsi 170
Əmək məzuniyyəti ərizəsi - 1 243
Əmək məzuniyyəti ərizəsi - 2 199
Əmək məzuniyyəti ərizəsi hissəli hal - Misalla izahlı nümunə 204
Əmək məzuniyyətindən geri çağrılma ərizəsi - əvəzgün verilən hal 164
Əmək məzuniyyətindən geri çağrılma ərizəsi -pul tutulan hal 143
İstifadə edilməmiş əmək məzuniyyətinə görə kopmensasiya ərizəsi 144
Əmək məzuniyyətinin başqa vaxta keçirilməsi ərizəsi - 1 190
Əmək məzuniyyətinin başqa vaxta keçirilməsi ərizəsi - 2 142
İşdən azad edilmə ərizəsi 1 variant 236
İşdən azad edilmə ərizəsi 2 variant 175
İşə qəbul ərizəsi 1-A variant 196