HR School - İnsan Resursları

Bizi izlə:


Başlıq Yüklənmə sayı Yüklə
Həvalə ərizəsi - boş vəzifə üzrə əmək funksiyaların icrası 129
Həvalə ərizəsi - iş yerində olmayan şəxsin əmək funksiyası 142
Başqa işə keçirilmə ərizəsi 141
İşə gəlməmək üçün icazə ərizəsi 171
Ödənişsiz məzuniyyət (öz hesabına) ərizəsi 141
sosial məzuniyyət - uşağa qulluğa görə 114
Sosial məzuniyyət ərizəsi - doğuşdan sonra 138
Sosial məzuniyyət ərizəsi - hamiləliyə görə 111
Təhsil məzuniyyəti ərizəsi 121
Əmək məzuniyyəti ərizəsi - 1 166
Əmək məzuniyyəti ərizəsi - 2 144
Əmək məzuniyyəti ərizəsi hissəli hal - Misalla izahlı nümunə 167
Əmək məzuniyyətindən geri çağrılma ərizəsi - əvəzgün verilən hal 133
Əmək məzuniyyətindən geri çağrılma ərizəsi -pul tutulan hal 111
İstifadə edilməmiş əmək məzuniyyətinə görə kopmensasiya ərizəsi 117
Əmək məzuniyyətinin başqa vaxta keçirilməsi ərizəsi - 1 143
Əmək məzuniyyətinin başqa vaxta keçirilməsi ərizəsi - 2 112
İşdən azad edilmə ərizəsi 1 variant 197
İşdən azad edilmə ərizəsi 2 variant 143
İşə qəbul ərizəsi 1-A variant 153