HR School - İnsan Resursları

Bizi izlə:


Başlıq Yüklənmə sayı Yüklə
Həvalə ərizəsi - boş vəzifə üzrə əmək funksiyaların icrası 105
Həvalə ərizəsi - iş yerində olmayan şəxsin əmək funksiyası 121
Başqa işə keçirilmə ərizəsi 103
İşə gəlməmək üçün icazə ərizəsi 142
Ödənişsiz məzuniyyət (öz hesabına) ərizəsi 116
sosial məzuniyyət - uşağa qulluğa görə 93
Sosial məzuniyyət ərizəsi - doğuşdan sonra 115
Sosial məzuniyyət ərizəsi - hamiləliyə görə 85
Təhsil məzuniyyəti ərizəsi 98
Əmək məzuniyyəti ərizəsi - 1 124
Əmək məzuniyyəti ərizəsi - 2 111
Əmək məzuniyyəti ərizəsi hissəli hal - Misalla izahlı nümunə 140
Əmək məzuniyyətindən geri çağrılma ərizəsi - əvəzgün verilən hal 117
Əmək məzuniyyətindən geri çağrılma ərizəsi -pul tutulan hal 85
İstifadə edilməmiş əmək məzuniyyətinə görə kopmensasiya ərizəsi 95
Əmək məzuniyyətinin başqa vaxta keçirilməsi ərizəsi - 1 110
Əmək məzuniyyətinin başqa vaxta keçirilməsi ərizəsi - 2 87
İşdən azad edilmə ərizəsi 1 variant 159
İşdən azad edilmə ərizəsi 2 variant 113
İşə qəbul ərizəsi 1-A variant 118