Bizi izlə:

Biznes üçün hər şey

Əsas səhifə İnsan resurslarının idarə edilməsi (HRM)

İnsan resurslarının idarə edilməsi (HRM)

insan resursları | human resources management | HRMİnsan resurslarının idarə edilməsi sistemi qurulduqdan sonra, şirkətdə:
 - Personalın idarə edilməsi asanlaşır. 
 - Personal işə şüurlu yanaşmasına nail olunur; 
 - Personal işinə həvəslə yanaşır, mehriban əmək kollektivi formalaşır;
 - Personalın işdə yalnız iş haqqında fikirləşməsinə imkan yaradan tədbirlər sistemi həyata keçirilir və nəticədə keyfiyyət yüksəlir;
 - İşçilərdə şirkətin rəhbərliyinə olan inamı artır;
 - Kadr axınının qarşısı alınır, peşəkar, səriştəli və ixtisaslı kadrlardan ibarət komanda formalaşır.

 

XİDMƏTLƏRİMİZ:

   * Vəzifə və iş təlimatlarının (prosedurların) işlənib hazırlanması
   * İş analizinin aparılması, iş yükünün müəyyən edilməsi
   * İnsan resurslarının cari və perespektiv planların tərtib edilməsi
   * Balanslaşdırırlmış göstəricilər sisteminin qururlması
   * İşçi turnoverlərin (Kadr axınının) səbəblərinin araşdırılması və təhlili 
   * yeni işçilərin Adaptasiya proqramlarının hazırlanması
   * İstedad və baracıqların izləmə xəritələrinin qurulması
   * Karyera inkişaf planlarının hazırlanması
   * İşçilərin əmək fəaliyyətlərinin qiymətləndirilməsi
   * Effektivlik göstəricələri sisteminin KPİ qurulması və tətbiqi
   * Təlim və inkişaf proqramlarının hazırlanması
   * Səriştəlik və peşəkarlıq modelinin hazırlanması
    * Bacarıq səviyyəsinə görə əməkhaqqı siteminin qurulması (Greydinq)

 

BİZİMLƏ ƏLAQƏ
055 750 22 12
[email protected]