Bizi izlə:


Başlıq Yüklənmə sayı Yüklə
Həvalə ərizəsi - boş vəzifə üzrə əmək funksiyaların icrası 513
Həvalə ərizəsi - iş yerində olmayan şəxsin əmək funksiyası 527
Başqa işə keçirilmə ərizəsi 613
İşə gəlməmək üçün icazə ərizəsi 753
Ödənişsiz məzuniyyət (öz hesabına) ərizəsi 942
sosial məzuniyyət - uşağa qulluğa görə 551
Sosial məzuniyyət ərizəsi - doğuşdan sonra 564
Sosial məzuniyyət ərizəsi - hamiləliyə görə 530
Təhsil məzuniyyəti ərizəsi 554
Əmək məzuniyyəti ərizəsi - 1 889
Əmək məzuniyyəti ərizəsi - 2 738
Əmək məzuniyyəti ərizəsi hissəli hal - Misalla izahlı nümunə 608
Əmək məzuniyyətindən geri çağrılma ərizəsi - əvəzgün verilən hal 542
Əmək məzuniyyətindən geri çağrılma ərizəsi -pul tutulan hal 467
İstifadə edilməmiş əmək məzuniyyətinə görə kopmensasiya ərizəsi 541
Əmək məzuniyyətinin başqa vaxta keçirilməsi ərizəsi - 1 555
Əmək məzuniyyətinin başqa vaxta keçirilməsi ərizəsi - 2 479
İşdən azad edilmə ərizəsi 1 variant 647
İşdən azad edilmə ərizəsi 2 variant 560
İşə qəbul ərizəsi 1-A variant 720