HR School - İnsan Resursları

Bizi izlə:


Başlıq Yüklənmə sayı Yüklə
Vəzifə dəyişikliyi C variant 72
Boş vəzifə 3 ay 81
Məcburi başqa işə keçirmə -A variant 64
Məcburi başqa işə keçirmə -B variant 70
Məcburi başqa işə keçirmə -C variant 69
Əvəzetmə (həvalə) - 2 variant 72
Əvəzetmə (həvalə) 65
İntizam tənbehi 101