Bizi izlə:


Başlıq Yüklənmə sayı Yüklə
Vəzifə dəyişikliyi C variant 613
Boş vəzifə 3 ay 486
Məcburi başqa işə keçirmə -A variant 440
Məcburi başqa işə keçirmə -B variant 427
Məcburi başqa işə keçirmə -C variant 411
Əvəzetmə (həvalə) - 2 variant 516
Əvəzetmə (həvalə) 494
İntizam tənbehi 541