Bizi izlə:


Başlıq Yüklənmə sayı Yüklə
Vəzifə dəyişikliyi C variant 191
Boş vəzifə 3 ay 164
Məcburi başqa işə keçirmə -A variant 138
Məcburi başqa işə keçirmə -B variant 145
Məcburi başqa işə keçirmə -C variant 144
Əvəzetmə (həvalə) - 2 variant 169
Əvəzetmə (həvalə) 140
İntizam tənbehi 189