HR Club üzvlük

hrclub-üzvlük

    

XİDMƏTLƏR

ÜZVLÜK NÖVLƏRİ
SIMPLE  SILVER GOLD  PREMIUM
illik 20 AZN illik 50 AZN illik 100 AZN iilik 150 AZN
Ödənişsiz seminar, masterclass, workshop və təlimlər

klub üzvü olmayan digər şəxslər nisbətdə iştirak üstünlüyü

öz istəyinə görə iştirak edir

öz istəyinə görə iştirak edir

öz istəyinə görə iştirak edir

Ödənişli seminar, masterclass, workshop və təlimlər

5% endirim

10 % endirim 

20 % endirim

100 % endirim

Çay süfrəsi, səhər / şam yeməyi

klub üzvü olmayan digər şəxslər nisbətdə iştirak üstünlüyü

5% endirim

10 % endirim

100 % endirim 

Ölkədaxili elmi-əyləncəli turlar

5 % endirim

10% endirim

70 % endirim

100 % endirim 

Xaricə işgüzar - biznes turlar

 

klub üzvü olmayan digər şəxslər nisbətdə iştirak üstünlüyü

10 % endirim

20 % endirim

Dəyirmi masa, konfrans və sammit, simpoziyum və forumlar

5 % endirim

10 % endirim 

20 % endirim 

50 % endirim 

Konsultasiya xidməti

 

10 % endirim 

50 % endirim 

100 % endirim 

Klubun kitabxanasından  istifadə

 

10 % endirim 

20 % endirim 

50 % endirim 

Partnyorlardan  endirimlər

 

partnyor şirkətin verdiyi endirim qədər

partnyor şirkətin verdiyi endirim qədər

partnyor şirkətin verdiyi endirim qədər

Klubun dərgilərinə (jurnal, bülletün və digər nəşr) abunəlik

 

10 % endirim 

20 % endirim 

50 % endirim 

  SADƏ SILVER GOLD PREMIUM
  iilik 20 AZN iilik 50 AZN iilik 150 AZN iilik 250 AZN
                                                                  

                                                        

ÜZVLÜK QAYDALARI

1. Ümumi müddəalar

HR Club Azerbaijan – da üzüvlük münasibətləri hamı üçün şəffaf, ədalətli, və bərabər formada tənzimlənir.

İnsan resursları sahəsində fəaliyyət göstərən hər bir şəxs klubumuza üzv ola bilər. Bundan başqa digər peşə və ixtisas sahibləri də, istisna hallarda klubun üzvlüyünə qəbul edilə bilər.

Üzvlər klubumuzun  müvafiq orqanların seçə və seçilə bilərlər, reqlamentə uyğun olaraq klubun tədbirlərində iştirak edə, təkliflər verə və çıxış edə bilərlər, klubun onlara təqdim etdiyi imtiyazlardan qaydalara uyğun şəkildə faydalana biərlər.

2. Üzvlük forması və növü

HR Club Azerbaijan üzvlüyü fəxri və həqiqi olmaqla  2 (iki) formada həyata keçirilir. Həqiqi üzllər isə adi, silver, gold, premium olmaqla 4 səviyyəyə ayrılır. Hər bir səviyyə üzrə müxgəlif imtiyazlar təqdim edilir. İstənilən şəxs həqiqi üzvlük üçün müraciət edə bilər. Fəxri üzvlər isə yalnız klubun idarə heyəti tərəfindən seçilə bilər. Fəxri üzvlər, ictimaiyyətin, vətənin, millətin, ölkənin, həmçinin klubun mənafeyinə yönəlmiş xidmətləri olan şəxslərdən, o cümlədən ictimai, habelə elmi xadimlərdən, klubun idarə heyətinin mülahizəsinə görə seçilir.

3.      Üzvlüyə xitam verilməsi halları

HR Club Azerbaijan üzvlüyünə aşağıdakı hallarda xitam verilir:

  1. üzv könüllü olaraq üzvlükdən imtina etdikdə;
  2. üzv tərəfindən klubun Etik Davranış Kodeksi pozulduqda ( bu halda klub rəhbərliyinin qərarı lazımdır);
  3. bu qaydanın tələblərini pozduqda.