Bizi izlə:

Biznes üçün hər şey

Əsas səhifə ƏMƏK MƏCƏLLƏSİNƏ UYĞUN SƏNƏDLƏŞMƏ

ƏMƏK MƏCƏLLƏSİNƏ UYĞUN SƏNƏDLƏŞMƏ

Azərbaycan Respublikasının əmək qanunvericiliyi sistemi aşağıdakı normativ hüquqi aktlardan ibarətdir :

 1. AR Əmək Məcəlləsindən; 
 2. Azərbaycan Respublikasının müvafiq qanunlarından;
 3. Müvafiq icra hakimiyyəti orqanlarının səlahiyyəti çərçivəsində qəbul etdiyi normativ hüquqi aktlardan;
 4. Əmək, sosial-iqtisadi məsələlərlə əlaqədar Azərbaycan Respublikasının bağladığı və ya tərəfdar çıxdığı beynəlxalq müqavilələrdən ibarətdir.
 1. Şirkətdəki əmək müqavilələrinin hüquqi ekspertizanın aparılması;
 2. Əmək müqaviləsinin əlavə və dəyişikliklərin qanuna uyğun şəkildə hazırlanması;
 3. İşçilərin işə qəbul, işdən çıxma, başqa işə keçirilmə, məzuniyyət, ezamiyyə və digər əmrlərin tərtib edilməsi;
 4. Müəssisə üçün müvafiq ştat cədvəlinin hazırlanması;
 5. İşçilərin sosial sığorta olunmasını təmin etmək;
 6. Əmək kitabçalarının açılması, yazılması, qeydiyyatı və uçotunun hazırlanması;
 7. İşçilərə arayışların, xasiyyətnamələrin hazırlanması;
 8. İşçilərin icbari sığortası;
 9. İşçilərin haqq-hesab sənədlərinin hazırlanması.
 10. Bütün kadr hesabatların tərtib eidlməsi 
 11. Dövlət orqanlarına hsabatların verilməsi;  
 12. Dövlət Əmək Müfəttişliyi tərəfindən aparılan yoxlamalarda şirkətin təmsil edilməsi.
050 290 71 93
[email protected]

SƏTƏM XİDMƏTLƏRİ

ISO STANDARTINA UYĞUN MENECMENT SİSTEMLƏRİ

İŞ YERLƏRİNİN ATTESTASİYASI

ƏMƏK MƏCƏLLƏSİNƏ UYĞUN SƏNƏDLƏŞMƏ

İNSAN RESURSLARININ İDARƏ EDİLMƏSİ (HRM)