Bizi izlə:


Başlıq Yüklənmə sayı Yüklə
Həvalə ərizəsi - boş vəzifə üzrə əmək funksiyaların icrası 430
Həvalə ərizəsi - iş yerində olmayan şəxsin əmək funksiyası 445
Başqa işə keçirilmə ərizəsi 515
İşə gəlməmək üçün icazə ərizəsi 635
Ödənişsiz məzuniyyət (öz hesabına) ərizəsi 808
sosial məzuniyyət - uşağa qulluğa görə 471
Sosial məzuniyyət ərizəsi - doğuşdan sonra 481
Sosial məzuniyyət ərizəsi - hamiləliyə görə 446
Təhsil məzuniyyəti ərizəsi 467
Əmək məzuniyyəti ərizəsi - 1 740
Əmək məzuniyyəti ərizəsi - 2 613
Əmək məzuniyyəti ərizəsi hissəli hal - Misalla izahlı nümunə 520
Əmək məzuniyyətindən geri çağrılma ərizəsi - əvəzgün verilən hal 448
Əmək məzuniyyətindən geri çağrılma ərizəsi -pul tutulan hal 391
İstifadə edilməmiş əmək məzuniyyətinə görə kopmensasiya ərizəsi 449
Əmək məzuniyyətinin başqa vaxta keçirilməsi ərizəsi - 1 466
Əmək məzuniyyətinin başqa vaxta keçirilməsi ərizəsi - 2 388
İşdən azad edilmə ərizəsi 1 variant 555
İşdən azad edilmə ərizəsi 2 variant 468
İşə qəbul ərizəsi 1-A variant 622