Bizi izlə:


Başlıq Yüklənmə sayı Yüklə
Həvalə ərizəsi - boş vəzifə üzrə əmək funksiyaların icrası 295
Həvalə ərizəsi - iş yerində olmayan şəxsin əmək funksiyası 314
Başqa işə keçirilmə ərizəsi 359
İşə gəlməmək üçün icazə ərizəsi 425
Ödənişsiz məzuniyyət (öz hesabına) ərizəsi 499
sosial məzuniyyət - uşağa qulluğa görə 302
Sosial məzuniyyət ərizəsi - doğuşdan sonra 320
Sosial məzuniyyət ərizəsi - hamiləliyə görə 298
Təhsil məzuniyyəti ərizəsi 319
Əmək məzuniyyəti ərizəsi - 1 483
Əmək məzuniyyəti ərizəsi - 2 395
Əmək məzuniyyəti ərizəsi hissəli hal - Misalla izahlı nümunə 358
Əmək məzuniyyətindən geri çağrılma ərizəsi - əvəzgün verilən hal 294
Əmək məzuniyyətindən geri çağrılma ərizəsi -pul tutulan hal 270
İstifadə edilməmiş əmək məzuniyyətinə görə kopmensasiya ərizəsi 308
Əmək məzuniyyətinin başqa vaxta keçirilməsi ərizəsi - 1 332
Əmək məzuniyyətinin başqa vaxta keçirilməsi ərizəsi - 2 258
İşdən azad edilmə ərizəsi 1 variant 392
İşdən azad edilmə ərizəsi 2 variant 311
İşə qəbul ərizəsi 1-A variant 418