HR School - İnsan Resursları

Bizi izlə:


Başlıq Yüklənmə sayı Yüklə
Həvalə ərizəsi - boş vəzifə üzrə əmək funksiyaların icrası 135
Həvalə ərizəsi - iş yerində olmayan şəxsin əmək funksiyası 155
Başqa işə keçirilmə ərizəsi 154
İşə gəlməmək üçün icazə ərizəsi 188
Ödənişsiz məzuniyyət (öz hesabına) ərizəsi 156
sosial məzuniyyət - uşağa qulluğa görə 124
Sosial məzuniyyət ərizəsi - doğuşdan sonra 146
Sosial məzuniyyət ərizəsi - hamiləliyə görə 127
Təhsil məzuniyyəti ərizəsi 139
Əmək məzuniyyəti ərizəsi - 1 196
Əmək məzuniyyəti ərizəsi - 2 155
Əmək məzuniyyəti ərizəsi hissəli hal - Misalla izahlı nümunə 181
Əmək məzuniyyətindən geri çağrılma ərizəsi - əvəzgün verilən hal 140
Əmək məzuniyyətindən geri çağrılma ərizəsi -pul tutulan hal 118
İstifadə edilməmiş əmək məzuniyyətinə görə kopmensasiya ərizəsi 127
Əmək məzuniyyətinin başqa vaxta keçirilməsi ərizəsi - 1 157
Əmək məzuniyyətinin başqa vaxta keçirilməsi ərizəsi - 2 124
İşdən azad edilmə ərizəsi 1 variant 210
İşdən azad edilmə ərizəsi 2 variant 153
İşə qəbul ərizəsi 1-A variant 164