HR School - İnsan Resursları

Bizi izlə:


Başlıq Yüklənmə sayı Yüklə
Həvalə ərizəsi - boş vəzifə üzrə əmək funksiyaların icrası 57
Həvalə ərizəsi - iş yerində olmayan şəxsin əmək funksiyası 75
Başqa işə keçirilmə ərizəsi 63
İşə gəlməmək üçün icazə ərizəsi 98
Ödənişsiz məzuniyyət (öz hesabına) ərizəsi 65
sosial məzuniyyət - uşağa qulluğa görə 48
Sosial məzuniyyət ərizəsi - doğuşdan sonra 70
Sosial məzuniyyət ərizəsi - hamiləliyə görə 48
Təhsil məzuniyyəti ərizəsi 55
Əmək məzuniyyəti ərizəsi - 1 77
Əmək məzuniyyəti ərizəsi - 2 66
Əmək məzuniyyəti ərizəsi hissəli hal - Misalla izahlı nümunə 97
Əmək məzuniyyətindən geri çağrılma ərizəsi - əvəzgün verilən hal 72
Əmək məzuniyyətindən geri çağrılma ərizəsi -pul tutulan hal 46
İstifadə edilməmiş əmək məzuniyyətinə görə kopmensasiya ərizəsi 51
Əmək məzuniyyətinin başqa vaxta keçirilməsi ərizəsi - 1 68
Əmək məzuniyyətinin başqa vaxta keçirilməsi ərizəsi - 2 51
İşdən azad edilmə ərizəsi 1 variant 109
İşdən azad edilmə ərizəsi 2 variant 71
İşə qəbul ərizəsi 1-A variant 75