Bizi izlə:


Başlıq Yüklənmə sayı Yüklə
Həvalə ərizəsi - boş vəzifə üzrə əmək funksiyaların icrası 218
Həvalə ərizəsi - iş yerində olmayan şəxsin əmək funksiyası 235
Başqa işə keçirilmə ərizəsi 259
İşə gəlməmək üçün icazə ərizəsi 299
Ödənişsiz məzuniyyət (öz hesabına) ərizəsi 326
sosial məzuniyyət - uşağa qulluğa görə 213
Sosial məzuniyyət ərizəsi - doğuşdan sonra 237
Sosial məzuniyyət ərizəsi - hamiləliyə görə 209
Təhsil məzuniyyəti ərizəsi 237
Əmək məzuniyyəti ərizəsi - 1 335
Əmək məzuniyyəti ərizəsi - 2 277
Əmək məzuniyyəti ərizəsi hissəli hal - Misalla izahlı nümunə 267
Əmək məzuniyyətindən geri çağrılma ərizəsi - əvəzgün verilən hal 217
Əmək məzuniyyətindən geri çağrılma ərizəsi -pul tutulan hal 197
İstifadə edilməmiş əmək məzuniyyətinə görə kopmensasiya ərizəsi 208
Əmək məzuniyyətinin başqa vaxta keçirilməsi ərizəsi - 1 250
Əmək məzuniyyətinin başqa vaxta keçirilməsi ərizəsi - 2 190
İşdən azad edilmə ərizəsi 1 variant 304
İşdən azad edilmə ərizəsi 2 variant 231
İşə qəbul ərizəsi 1-A variant 263