Bizi izlə:

Biznes üçün hər şey

Əsas səhifə İnsan resurslarının idarə edilməsi (HRM)

İnsan resurslarının idarə edilməsi (HRM)

İnsan resurslarının idarə edilməsi sistemi (HRM)- işçilərin poensialından maksimum istifadə edərək, onu şirkətin qarşıya qoyduğu biznes hədəflərinə doğru istiqamətləndirmək, bu hədəflərə nail olmaq yolunda səfərbər etmək mexanizmidir. Belə ki, rəqabətli biznes mühitində şirkətin işçilərin fəaliyyətinin qiymətləndirilməsi, onların peşəkarlığının artırılması və professional bacarıqlarının müəyyənləşdirilməsi rəhbəri üçün ən vacib  məsələlərdən biridir. 

 Bu mənada İnsan resurslarının idarə edilməsi şirkətdə:
 - İdarəetməni asanlaşır. 
 - Personal işə şüurlu yanaşmasına gətirir; 
 - Personal işinə həvəslə yanaşır, mehriban əmək kollektivi formalaşır;
 - Personalın işdə yalnız iş haqqında fikirləşməsinə imkan yaranır, nəticədə keyfiyyət yüksəlir;
 - İşçilərdə şirkətin rəhbərliyinə olan inamı artırır;
 - kadr axınının qarşısını alır, peşəkar, səriştəli və ixtisaslı kadrlardan ibarət komanda formalaşır.

 

 

 

 

                                                                                          XİDMƏTLƏRİMİZ:

   * Vəzifə və iş təlimatlarının (prosedurların) işlənib hazırlanması
   * İş analizinin aparılması, iş yükünün müəyyən edilməsi
   * İnsan resurslarının cari və perespektiv planların tərtib edilməsi
   * Balanslaşdırırlmış göstəricilər sisteminin qururlması
   * İşçi turnoverlərin (Kadr axınının) səbəblərinin araşdırılması və təhlili 
   * Adaptasiya proqramlarının hazırlanması
   * İstedad və baracıqların izləmə xəritələrinin qurulması
   * Karyera inkişaf planlarının hazırlanması
   * İşçilərin əmək fəaliyyətlərinin qiymətləndirilməsi
   * Effektivlik göstəricələri sisteminin KPİ qurulması və tətbiqi
   * Təlim və inkişaf proqramlarının hazırlanması
   * Səriştəlik və peşəkarlıq modelinin hazırlanması
    * Bacarıq səviyyəsinə görə dərəcələmə Greydinq və buna uyğun əməkhaqqı siteminin qurulması

050 290 71 93
[email protected]
 
  
 
 

SƏTƏM xidmətləri

ISO 9001 menecment sistemi qurmaq

İş yerlərinin attestasiyası

Əmək Məcəlləsinə uyğun sənədləşdirmə

İnsan resurslarının idarə edilməsi (HRM)