Bizi izlə:

Biznes üçün hər şey

Əsas səhifə İNSAN RESURSLARININ İDARƏ EDİLMƏSİ (HRM)

İNSAN RESURSLARININ İDARƏ EDİLMƏSİ (HRM)

İnsan resurslarının idarə edilməsi sistemi - şirkətin qarşıya qoyduğu biznes hədəflərinə nail olmaq üçün işçilərin poensialından maksimum istifadə edilməsini təmin edən metod və vasitələrin toplusu olan mexanizmdir. Belə ki, rəqabətli biznes mühitində şirkətin işçilərin fəaliyyətinin qiymətləndirilməsi, onların peşəkarlığının artırılması və professional bacarıqlarının müəyyənləşdirilməsi rəhbəri üçün ən vacib  məsələlərdən biridir. 

 Bu mənada İnsan resurslarının idarə edilməsi şirkətdə:
 - İdarəetməni asanlaşır. 
 - Personal işə şüurlu yanaşmasına gətirir; 
 - Personal işinə həvəslə yanaşır, mehriban əmək kollektivi formalaşır;
 - Personalın işdə yalnız iş haqqında fikirləşməsinə imkan yaranır, nəticədə keyfiyyət yüksəlir;
 - İşçilərdə şirkətin rəhbərliyinə olan inamı artırır;
 - kadr axınının qarşısını alır, peşəkar, səriştəli və ixtisaslı kadrlardan ibarət komanda formalaşır.

 

 

 

 

 
   * Vəzifə və iş təlimatlarının (prosedurların) işlənib hazırlanması
   * İş analizinin aparılması, iş yükünün müəyyən edilməsi
   * İnsan resurslarının cari və perespektiv planların tərtib edilməsi
   * Balanslaşdırırlmış göstəricilər sisteminin qururlması
   * İşçi turnoverlərin (Kadr axınının) səbəblərinin araşdırılması və təhlili 
   * Adaptasiya proqramlarının hazırlanması
   * İstedad və baracıqların izləmə xəritələrinin qurulması
   * Karyera inkişaf planlarının hazırlanması
   * İşçilərin əmək fəaliyyətlərinin qiymətləndirilməsi
   * Effektivlik göstəricələri sisteminin KPİ qurulması və tətbiqi
   * Təlim və inkişaf proqramlarının hazırlanması
   * Səriştəlik və peşəkarlıq modelinin hazırlanması
   * Bacarıq səviyyəsinə görə dərəcələmə Greydinq və buna uyğun əməkhaqqı siteminin qurulması
050 290 71 93
 

SƏTƏM XİDMƏTLƏRİ

ISO STANDARTINA UYĞUN MENECMENT SİSTEMLƏRİ

İŞ YERLƏRİNİN ATTESTASİYASI

ƏMƏK MƏCƏLLƏSİNƏ UYĞUN SƏNƏDLƏŞMƏ

İNSAN RESURSLARININ İDARƏ EDİLMƏSİ (HRM)