Bizi izlə:

Biznes üçün hər şey

Əsas səhifə ISO STANDARTINA UYĞUN MENECMENT SİSTEMLƏRİ

ISO STANDARTINA UYĞUN MENECMENT SİSTEMLƏRİ

Menecmentin əsas rolu müəssisənin fəaliyyətini səmərəli təşkil etməkdir. Yəni şirkətin  məqsədlərinə çatmaq üçün resurs­lardan (maliyyə, fiziki, informasiya, insan resursları) effektiv və səmərəli şəkildə istifadə etməklə həyata keçirilən fəaliyyətdir. 

ISO standratlarının tətbiqi şirkətə aşağıdakı üstünlükləri verir:

  1. idarəetməni modernləşdirmək və səmərəliliyini artırmaq, işi sistemli hala salmaq;
  2. xərcləri azaltmaq;
  3. xidmətlər və məhsulların keyfiyyətini yaxşılaşdırmaq;
  4. məhsul və xidmətlər satışını artırmaq;
  5. müştərilərin inamı, güvəninin artmasıyla şirkətin brendini, markasını və nüfuzunuzu qaldırmaq;

 

* ISO 9001 menecment sistemi
* ISO 22000 menecment sistemi
* ISO14001 menecment sistemi
* ISO 45001 menecmenti sistemi
* İnteqrasiya edilmiş menecment sistemləri
İdarəetmə hesabatlarının təhlili
Menecment sistemllərinin daxili auditlərin keçirilməsi
050 290 71 93
[email protected]

SƏTƏM XİDMƏTLƏRİ

ISO STANDARTINA UYĞUN MENECMENT SİSTEMLƏRİ

İŞ YERLƏRİNİN ATTESTASİYASI

ƏMƏK MƏCƏLLƏSİNƏ UYĞUN SƏNƏDLƏŞMƏ

İNSAN RESURSLARININ İDARƏ EDİLMƏSİ (HRM)