Bizi izlə:

Biznes üçün hər şey

Əsas səhifə HR Professional

HR Professional

HR təlimi | HR kursu | insan resursları

Bu təlimdə siz HR üzrə bir peşəkar kimi formalaşacaq, performans dəyərləmdirilməsi, KPI, personalın karyera planlaması, təlimlərin təşkili və s bağlı praktik misallar və çalışmalar üzərindən öyrənəcəksiz.HR Professional təlim proqramı

Modul 1.  İnsan resursları menecmentinin strateji rolları

- Menecment və idarəetmə anlayışlarının fərqi 

- HRM nədir?

- Heyətin idarə edilməsi ilə İR idarə ediləsi (HRM) arasındakı fərq

- Müxtəlif HRM modelləri.

- Ulriçin 3 ayaq stul modeli / Ulrich’s 3 leg stool mode

- HR BP  nədir və onun şirkət üçün əhəmiyyəti (faydası)

- İnsan Resurslarının idarə edilməsinin əsas funksiyaları.

- Strateji İR funsiyaları. Misyon, vizyon, strategiya, məqsəd və hədəflər

- PEST(LE), PDCA, Proses yanaşması

- BALIQ SKLETI diaqramı, SWOT, PEST və PESTLE analizi

- Şirkətin İnsan Resursları üzrə siyasəti 

- 4 konsentrik çevrə  / 4 concentric circles

- HR menecer kimdir və ondan gözləntilər

-HR səriştəlik modeli

 

Modul 2.  İnsan resurslarının planlanması

- İR planlaşdırılması və ona  olan tələbat (planlamanın əhəmiyyəti)

- İR planlanması şirkətin strateji planlanmasının mühim hissəsidir

-  İR planlanmasına təsir edən amillər (daxili və xarici faktorlar)

- Ssenari Planlaşdırılması,

- İnsan Resurslarının planlanmasının mərhələləri

- Tələbatların proqnozlaşdırılması. Tələb - təklif əlaqəsi və Delfi metodu

 

Modul 3.  İşə qəbul (Recruiting

- İşəgötürənin brendi və əmək bazarının təhlili. Employer branding

- Daxili və xarici rekrutinq

- İş yeri modeli 

- Vakansiya (vəzifə) profili  

- Soft skills / hard skills

- İş elanının hazırlanarkən diqqət ediləcək mühüm məqamlar. Elanların mətni

- İşə qəbul metodları.  

- Recruiting, Researching, Headhunting və Preliminaring

- Outstaffing, Temporary staffing, Employees leasing, Screening, Researching 

- Namizəd seçilməsi meyarları və  fazaları

- CV-lərə baxılma qaydası

 

Modul  4.  İş müsahibələri

- Müsahibənin mahiyyəti (nə üçün lazımdır), strukturu və növləri

- Müsahibənin aparılmasında beynəlxalq təcrübə

- Müsahibə zamanı buraxılan səhvlər

- Gamification, Brainteaser interview, Behavioral interview

- Heyətin Psixoloji Seçimi. İnsanı oxuma taktikası

- Həmsöhbətin davranışı və yalanları

- Assessment center və Express assesment

- Star, Parla, DİSC, Rodger, Munro Fraser metodları, - LAB-profile

- Müsahibədən sonra namizədin qiymətləndirilməsi

 

Modul 5.  Adaptasiya

- İşçilərin adaptasiyası

- Adaptasiya planı və adaptasiya proqramı (praktik çalışmalarla)

- Ümumi və fərdi adaptasiya planını necə  tərtib edilir

- Mentorluq və kouç sistemi arasında fərq

- Nəticənin ölçülməsi 

 

Modul 6.  Öhdəliklərin müəyyən edilməsi

- Şirkətin idarəetmə strukturunun təşkili və formalaşdırılması

- Şirkətə nə qədər işçi lazımdır: işçi sayı və ştatların formalaşdırılası

- Vəzifə və peşə anlayışlarının fərqi

- Əmək funksiyalarının, rol və öhdəliklərin düzgün müəyyənləşdirilməsi

- Əsasnamələrin, Vəzifə təlimatlarının və prosedurların hazırlanması

 

Modul 7.  İş yükünün analizi

- Fəaliyyət planları və fəaliyyət qrafikləri 

- İş yükü və iş analizi

- İş analizinin aparılması qaydası

 

Modul 8.  Təlim və inkişaf

- Təlimin şirkətin inkişafında rolu

- Təlimə olan təbatların (ehtiyacların) müəyyənləşdirilməsi

- Təlim ehtiyaclarının analizi.  Analizin növləri və metodları

- Təlim planının hazırlanması

- Təlimin növləri.  Daxili və xarici təlim

- Mentor sisteminin tətbiqi

- Təlim verilmə üsulları. Təlimin nəticələrinin ölçülməsi

- Kirk Patrick və ROİ analizləri

 

Modul 9.  Turn over və karyera planlanması

- İşçi turnover növləri və ona təsir edən amillər

- İş turnoverin qarşısını necə almalı

- Karyera modelləri

- Karyera imkanları və işçilərin potensialı 

- İzləmə xəritələri

- Karyera inkişafı planının əhəmiyyəti və məqsədi

- Karyera inkişafı planının  hazırlanması

- Karyera inkişafı planının tətbiqi mərhələləri

- Effektivliyin yoxlanılması

 

Modul 10.  Performans dəyərləndirilməsi

- Şirkətin, departamentlərin və işçilərin qarşıya qoyulan hədəfə çatma səviyyəsi

- Səriştə və peşəkarlıq anlayışları

- Personalın işinin (xidməti fəaliyyətin) dəyərləndirilməsi

- Performans dəyərləndirmə üsulları (Assessment center, işgüzar oyun, 3600 və s.)

- Performansa təsir göstərən amillər

- Əsas performans göstəriciləri (KPI) və yaratdıqları dəyərə görə işçilərin qiymətləndirilməsi

- Performans dəyərləndirilməsində istifadə olunan təcrübə

- Performans dəyərləndirmə prosesinin tərtibatı 

- Yüksək performanslı iş sistemlərinin (HPWS) qurulması

 

Modul 11.  Grading və motivasiya

- Əməkhaqqı sistemi - Grading 

- İşçilərin motivasiyası və tənbeh edilməsi mexanizmi

- İşçilərin mükafatlandırılmasında rəhbərlərin və HR departamentinin rolu

- İşçilərin metal yorğunluğu. Mənəvi yorğunluğu aradan qaldırılması

- Nümunələrlə komanda çalışmaları

 

Təlim qeydiyyatı və müddəti

Təlim müddəti 2  ay təşkil edir. Dərslər həftədə 2 dəfə olmaqla 2 saat müddətində keçirilir.
 
İmtahanı uğurla başa vuranlara "Müvəffəqiyyət" sertifikatı verilir
Kursun proqramının 80% -də iştirak edənlərə İştirakçı sertifikatı verilir.
Əlavə olaraq GOLD sertifikat(istəyə bağlı) verilə bilər.
 
Əlaqə üçün: 055 750 22 12
Təlimdə iştirak etmək istəyirsinizsə zəhmət olmazsa qeydiyyatdan keçin: 
 
 
Təlimçi: İlqar İbrahimov
ISO 9001 sertifikatına sahibdir. Fransada, Ukrayna və Belarusiyada ixtisasartırma keçmişdir.
HR Club Azerbaijan təsisçisi və hrschool.az (İR məktəbi) direktorudur.
 
HR menecment və keyfiyyət menecment sahəsində uzun illik iş təcrübəsinə malikdir. Azerspeed, VİER (Azercell & Ericsson), Bəhrə Biskvit Fabriki, Parabank ASC kimi bir sıra özəl şirkətlərdə İnsan Resursları üzrə rəhbər vəzifələrdə çalışmış, Nazirlər Kabineti yanında İçərişəhər DTMQ İdarəsində hüquqşünnas işləmişdir . Bakı–Qəbələ–Oğuz kəmərinin çəkilişində, İqtisadiyyat Nazirliyi, Sosial Müdafiə Nazirliyi, Standartlaşdırma Komitəsi tərəfindən həyata keçirilən dövlət layihələrində ekspert kimi iştirak etmişdir. AS Group Investment, Kaspi Yıldız Holdinq, Çörək N1 (Gilan Holdinq), Romantic, Ledy Sharm, GRBS, AZUN, OVEN, Europian Tobacco, Koroğlu dağıtım şirkəti, Baku International Tobacco (Gilan Holdinq), Improtex Industries, MSDİS Holdinq, FAB boya, POLİMERLƏR, HİLL FAN, FABKİM, BƏYAZ ALÇI, Pizza-Mizza restoranlar şəbəkəsi, Puratos Baku, Besting, Mediplanet klinikası, və s. şirkətlər üçün HRM, ISO 9001 QMS, SƏTƏM üzrə konsultant və kouç xidmətləri göstərmişdir. 
 
İnsan resursları sahəsində 2 kitab müəllifidir.
Kitablar Azərbaycan Respublikasının Təhsil Nəşriyyatının dəstəyi ilə çap edilmişdir.