Bizi izlə:

Biznes üçün hər şey

Əsas səhifə SƏTƏM XİDMƏTLƏRİ

SƏTƏM XİDMƏTLƏRİ

Sətəm - Sağlamlıq,Əməyin Təhlükəsizliyi və Ətraf Mühit.

Sağlamlıq –  İş yerlərində işcilərin sağlamlığının bütün aspektləri ilə məşğul olan,sağlamlığı gözləyən təhlükələrin aradan qaldırılmasına fokuslanan əsas tədbirlərin məcmusudur. Sağlamlıq xəstəliyin olmamasıdır.

ƏT – Əməyinin Təhlükəsizliyi – Şəxsin ciddi xəsarət alma riskinin olmamasıdır. Yəni yükqaldırma əməliyyatı zamanı yükün altında dayanmaq şəxsin ciddi xəsarət almasına və ölümünə səbəb ola bilər.

ƏMM- Ətraf mühitin mühafizəsi –  Əmək fəaliyyəti iş prosesi və bu tip fəaliyyətlər zamanı ətraf mühitin çirklənməsi ənə yol verməmək və çirklənmənin qarşısını almaqdır.

 

* Tender Təklifləri üçün SƏTƏM-lə bağlı məsələlərin konsaltinqi
* Şirkətdə SƏTƏM siyasətinin hazırlanması
* Əməyin mühafizəsi qaydalarınına uyğun olaraq təlimatların və prosedurların hazırlanması;
* Əməyin mühafizəsi üzrə illik planların və iş qrafiklərinin hazırlanması
* Əməyin mhafizəsi və texniki təhlükəsizlik qaydalarına əməl olunması vəziyyətinin monitorinqi (auditi, dəyərləndirilməsi);
* SƏTƏM üzrə risklərin qiymətləndirilməsi, onların qarşısının alınması üçün tədbirlər planının hazırlanması
* Texniki təhlükəsizlik üzrə biliklərin yoxlanması və protokollaşdırılması
* Yanğın təhlükəsizliyinə dair sənədlərin hazırlanması
* Təxliyyə Planlarının Hazırlanması
* Naryad vərəqələrinin tətbiqi
* İşçilər üçün ƏM və TT kartlarının tətbiqi
050 290 71 93
[email protected]

SƏTƏM XİDMƏTLƏRİ

ISO STANDARTINA UYĞUN MENECMENT SİSTEMLƏRİ

İŞ YERLƏRİNİN ATTESTASİYASI

ƏMƏK MƏCƏLLƏSİNƏ UYĞUN SƏNƏDLƏŞMƏ

İNSAN RESURSLARININ İDARƏ EDİLMƏSİ (HRM)