Bizi izlə:

Biznes üçün hər şey

Əsas səhifə SƏTƏM xidmətləri

SƏTƏM xidmətləri

İşlərin yerinə yetirilməsi zamanı ilk öncəliklərdən biri insanların və ətraf mühitin təhlükəsizliyidir. Bu mənada sətəm xüsusi önəm daşıyır.

 

SƏTƏM - Sağlamlıq, Əməyin Təhlükəsizliyi və Ətraf Mühit mənasını verir.

Sağlamlıq –  fiziki, kimyəvi, bioloji, radioaktiv və psixofizioloji tipli təhlükələrin işçinin səhətinə ziyan vurmasının qarşısının alınmasına yönəlmiş tədbirdir.

Əməyinin Təhlükəsizliyi – İşin görülməsi zamanı işçinin xəsarət alma riskinin olmamasıdır.

Ətraf mühitin mühafizəsi –  İş prosesində ətraf mühitin çirklənməsinə yol verməmək və çirklənmənin qarşısını almaqdır.

 

Bizim tərəfimizdən görülən işlər aşağıdakı ardıcıllıqla həyata keçirilir:

SƏTƏM vəziyyətin təftişi 

SƏTƏM vəziyyətinin müəyyənləşdirilməsi

SƏTƏM vəziyyətinin təhlil edilməsi

SƏTƏM sənədlərinin hazırlanması

SƏTƏM menecment steminin tətbiqi

SƏTƏM sisteminin aktiv vəziyyətdə saxlanması üçün konsultasiya dəstəyi

 
XİDMƏTLƏRİMİZ:
 
Qanunvericiliyə uyğun olaraq sənədlərin hazırlanması
* Şirkətdə SƏTƏM siyasətinin hazırlanması
* Əməyin mühafizəsi qaydalarınına uyğun olaraq təlimatların və prosedurların hazırlanması;
* Əməyin mühafizəsi üzrə illik planların və iş qrafiklərinin hazırlanması
* Yanğın təhlükəsizliyinə dair sənədlərin hazırlanması
* Yanğın təhlükəsizliyinə dair sənədlərin hazırlanması
 
Audit (təftiş) aparılması
* Əməyin mhafizəsi və texniki təhlükəsizlik qaydalarına əməl olunması vəziyyətinin monitorinqi (auditi, dəyərləndirilməsi);
* SƏTƏM üzrə risklərin qiymətləndirilməsi,
* Yanğın təhlükəsizliyi sistemlərinin işçi vəziyyətinin yoxlanması
 
SƏTƏM İdarəetmə Sisteminin qurulması
* Əməyin muhafizəsi sənədlərinin tətbiq edilməsi
* Risklərin qarşısının alınması üçün tədbirlər hazırlanması
* Bədbəxt hadisələrin aradan qaldırılması sxemlərinin tətbiqi
* Texniki təhlükəsizlik üzrə biliklərin yoxlanması və protokollaşdırılması
* Praktik təlim-məşqlərin keçirilməsi
* Naryad vərəqələrinin tətbiqi
* İşçilər üçün ƏM və TT kartlarının tətbiqi
* SƏTƏM təlimlərinin keçirilməsi
 
Digər xitmətlər
* SƏTƏM jurnallarının hazırlanması
* Plakat və nişanların hazırlanması
* Texniki təhlükəsizlik işarələnmələrin aparılması

 

050 290 71 93
[email protected]

SƏTƏM xidmətləri

ISO 9001 menecment sistemi qurmaq

İş yerlərinin attestasiyası

Əmək Məcəlləsinə uyğun sənədləşdirmə

İnsan resurslarının idarə edilməsi (HRM)