Bizi izlə:

Biznes üçün hər şey

Əsas səhifə İnsan resurlsarının idarə edilməsi

İnsan resurlsarının idarə edilməsi

Bu təlimdə müəssisənin insan resursları sisteminin qurulması, İR strateji idarəedilməsi və biznes proseslərinə təsir edən HR həllərinin hazırlanması öyrədilir

Modul 1

İR-də TƏŞKİLATİ MƏSƏLƏLƏR

- Şirkətin idarəetmə strukturunun təşkili və formalaşdırılması

- Şirkətə nə qədər işçi lazımdır: işçi sayı və ştatların formalaşdırılası

- Vəzifə və peşə anlayışlarının fərqi

- Əmək funksiyalarının, rol və öhdəliklərin düzgün müəyyənləşdirilməsi

- Əsasnamələrin, Vəzifə təlimatlarının və prosedurların hazırlanması

 

Modul 2

PLANLAMA VƏ REKRUTİNQ

- İR planlaşdırılması və ona  olan tələbat (planlamanın əhəmiyyəti)

- İR planlanması şirkətin strateji planlanmasının mühim hissəsidir

- Tələbatların proqnozlaşdırılması. Tələb və təklif əlaqəsi

- Sərt və yumşaq planlaşdırma (Hard & Soft planning)

- Əmək bazarında işəgötürənin təhlili.

- Employer branding

- Daxili və xarici rekrutinq.

- LAB-profile

- Vakansiya profilləri / Soft skills - hard skills

- İşə qəbul metodları: Recruiting, Researching, Head hunting

- Namizəd seçilməsi meyarları və  fazaları

- Namizədin qiymətləndirilməsi

- Star, Parla, DİSC, Rodger, Munro Fraser metodları

- Müsahibənin mahiyyəti (nə üçün lazımdır), strukturu və növləri

- Preliminaring, Gamification, Brainteaser interview, Behavioral interview

- İnsanı oxuma taktikası. Həmsöhbətin davranışı və yalanları

- Müsahibədən sonra namizədin qiymətləndirilməsi

 

Modul 3

İŞ YÜKÜNÜN TƏHLİLİ  

- Fəaliyyət planları və fəaliyyət qrafikləri 

- İş yükü və iş analizi

- İş yükünün ölçülməsi - təcrübədə

- İş analizinin planlaşdırılması və aparılması qaydası

 

Modul 4

PERSONALIN ADAPTASİYASI

- İşçilərin adaptasiyası

- Adaptasiya planı və adaptasiya proqramı

- Ümumi və fərdi adaptasiya planının tərtib edilməsi

- Mentorluq və kouç sistemi

- Nəticənin ölçülməsi 

 

Modul 5 

TƏLİM VƏ TƏKMİLLƏŞDİRMƏ (İNKİŞAF)

- Təlimin şirkətin inkişafında rolu

- Təlimə olan təbatların (ehtiyacların) müəyyənləşdirilməsi

- Təlim ehtiyaclarının analizi.  Analizin növləri və metodları

- Təlim planının hazırlanması

- Təlimin növləri.  Daxili və xarici təlim

- Mentor sisteminin tətbiqi

- Təlim verilmə üsulları. Təlimin nəticələrinin ölçülməsi

Kirk Patrick və ROİ analizləri

 

Modul 6

TURNOVER VƏ KARYERA PLANLANMASI

- İşçi turnover növləri və ona təsir edən amillər

- İş turnoverin qarşısını necə almalı

- Karyera modelləri

- Karyera imkanları və işçilərin potensialı 

- İzləmə xəritələri

- Karyera inkişafı planının əhəmiyyəti və məqsədi

- Karyera inkişafı planının  hazırlanması

- Karyera inkişafı planının tətbiqi mərhələləri

 

Modul 7 

PERFORMANS DƏYƏRLƏNDİRILMƏSİ 

- Şirkətin, departamentlərin və işçilərin qarşıya qoyulan hədəfə çatma səviyyəsi

- Səriştə və peşəkarlıq anlayışları

- Personalın işinin (xidməti fəaliyyətin) dəyərləndirilməsi

- Performans dəyərləndirmə üsulları (Assessment center, işgüzar oyun, 3600 və s.)

- Performansa təsir göstərən amillər

- Əsas performans göstəriciləri (KPI) və yaratdıqları dəyərə görə işçilərin qiymətləndirilməsi

- Performans dəyərləndirilməsində istifadə olunan təcrübə

- Performans dəyərləndirmə prosesinin tərtibatı 

- Yüksək performanslı iş sistemlərinin (HPWS) qurulması

 

Modul 8

GRADING VƏ MOTİVASİYA

- Grading sisteminin yaradılası

- İşçilərin motivasiyası və tənbeh edilməsi mexanizmi

- İşçilərin mükafatlandırılmasında rəhbərlərin və HR departamentinin rolu

- İşçilərin metal yorğunluğu. Mənəvi yorğunluğu aradan qaldırılması

- Nümunələrlə komanda çalışmaları

 

 

 

 

 

 

 

 
Təlim ümumi olaraq 2 aylıq proqramı əhatə edir.
 
 
Təlimçi: İlqar İbrahimov
ISO 9001 sertifikatına sahibdir. Fransada, Ukrayna və Belarusiyada ixtisasartırma keçmişdir.
HR Club Azerbaijan və equalpress.az portalının təsisçisidir.
 
HR menecment və keyfiyyət menecment sahəsində uzun illik iş təcrübəsinə malikdir. Azerspeed, VİER (Azercell & Ericsson), Bəhrə Biskvit Fabriki, Parabank ASC kimi bir sıra özəl şirkətlərdə İnsan Resursları üzrə rəhbər vəzifələrdə, Nazirlər Kabinetinin İçərişəhər İdarəsində hüquq şöbəsində çalışmışdır. Bakı–Qəbələ–Oğuz kəmərinin çəkilişində, İqtisadiyyat Nazirliyi, Sosial Müdafiə Nazirliyi, Standartlaşdırma Komitəsi tərəfindən həyata keçirilən dövlət layihələrində ekspert kimi iştirak etmişdir. AS Group Investment, Kaspi Yıldız Holdinq, Çörək N1 (Gilan Holdinq), Romantic, Ledy Sharm, GRBS, AZUN, OVEN, Europian Tobacco, Koroğlu dağıtım şirkəti, Baku International Tobacco (Gilan Holdinq), Improtex Industries, MSDİS Holdinq, FAB boya, POLİMERLƏR, HİLL FAN, FABKİM, BƏYAZ ALÇI, Pizza-Mizza restoranlar şəbəkəsi, Puratos Baku, Besting, Mediplanet klinikası, və s. şirkətlər üçün HRM, ISO 9001 QMS, SƏTƏM üzrə konsultant və kouç xidmətləri göstərmişdir. 
 
İnsan resursları sahəsində 2 kitab müəllifidir.
Kitablar Azərbaycan Respublikasının Təhsil Nəşriyyatının dəstəyi ilə çap edilmişdir. 
 
Təlimin qiyməti 1 ay üçün 149 AZN məbləğinədir.
Təlim ümumi olaraq  2 aylıq proqramı əhatə edir. ​
 
Kursun proqramının 80% -də iştirak edənlərə iştirakçı sertifikatı verilir.
İmtahanı uğurla başa vuranlara "Müvəffəqiyyət" sertifikatı verilir
Əlavə olaraq GOLD sertifikat(istəyə bağlı) verilə bilər.
 
Tel: 050 290 71 93
 
 

Seminarda mühasiblər, HR mütəxəssislər və HR Assistentlər iştirak edə bilərlər

Əmək haqqının hesablanması

Bu Təlim Əmək qanunvericiliyi üzrə ixtaslaşmaq istəyənlər, habelə HR mütəxəssisl...

Praktik Əmək Məcəlləsi təlimi

Bu seminar HR mütəxəssislər və mühasiblər üçün nəzərdə tutlmuşdur.

Məzuniyyətin hesablanması

Bu təlimdə müəssisənin insan resursları sisteminin qurulması, İR strateji idarəe...

İnsan resurlsarının idarə edilməsi

Bu təlim İnsan Resursları sahəsində ən azı 1 il iş təcrübəsi olan şəxslər və ya ...

Kadr kargüzarlığı

Bu təlim İnsan resursları sahəsində yenicə işə başlayanlar, heç bir təcrübəsi ol...

HR ASSİSTENT yeni başlayanlar üçün

Bu təlim İnsan Resurslarının plalaşdırılması və Rekrutinq ilə məşğul olan şəxslə...

SƏTƏM təlimi