Bizi izlə:


Başlıq Yüklənmə sayı Yüklə
Vəzifə dəyişikliyi C variant 472
Boş vəzifə 3 ay 394
Məcburi başqa işə keçirmə -A variant 370
Məcburi başqa işə keçirmə -B variant 343
Məcburi başqa işə keçirmə -C variant 326
Əvəzetmə (həvalə) - 2 variant 398
Əvəzetmə (həvalə) 379
İntizam tənbehi 430