Bizi izlə:


Başlıq Yüklənmə sayı Yüklə
Vəzifə dəyişikliyi C variant 560
Boş vəzifə 3 ay 464
Məcburi başqa işə keçirmə -A variant 425
Məcburi başqa işə keçirmə -B variant 405
Məcburi başqa işə keçirmə -C variant 395
Əvəzetmə (həvalə) - 2 variant 482
Əvəzetmə (həvalə) 466
İntizam tənbehi 508