Bizi izlə:


Başlıq Yüklənmə sayı Yüklə
Vəzifə dəyişikliyi C variant 708
Boş vəzifə 3 ay 540
Məcburi başqa işə keçirmə -A variant 490
Məcburi başqa işə keçirmə -B variant 466
Məcburi başqa işə keçirmə -C variant 451
Əvəzetmə (həvalə) - 2 variant 571
Əvəzetmə (həvalə) 543
İntizam tənbehi 586