Menecement Sistetmlerinin Qurulmasi

Bizi izlə:

Biznes üçün hər şey

Əsas səhifə MENECMENT SİSTEMLƏRİNİN QURULMASI

MENECMENT SİSTEMLƏRİNİN QURULMASI

Menecmentin əsas rolu müəssisənin fəaliyyətini səmərəli təşkil etməkdir. Yəni şirkətin  məqsədlərinə çatmaq üçün resurs­lardan (maliyyə, fiziki, informasiya, insan resursları) effektiv və səmərəli şəkildə istifadə etməklə həyata keçirilən fəaliyyətdir. 

Menecment sistemi şirkətə aşağıdakı yeni inkişaf səviyyəsinə çatmağa imkan verir:

  1. idarəetməni modernləşdirmək və səmərəliliyini artırmaq,
  2. xərcləri azaltmaq;
  3. xidmətlər və məhsulların təhlükəsizliyini yaxşılaşdırmaq;
  4. müştərilər gözlədiyi keyfiyyətdə məhsul və ya xidmət əldə edir;
  5. son istehlakçıların sayını artırmaq, üstünlük verilən təchizatçı olmaq;
  6. məhsul və xidmətlər satışını artırmaq;
  7. bazarın dalğalanmasına dərhal cavab vermək;
  8. məhsuldarlığı artırmaq
  9. şirkətin brendini, markasını və nüfuzunuzu qorumaq.

 

* ISO 9001 menecment sistemi
* Performancs menecment sistemi
* Cahange menecment sistemi
* Risk menecmenti sistemi
* İnteqrasiya edilmiş menecment sistemləri
İdarəetmə hesabatlarının təhlili
Menecment sistemllərinin daxili auditlərin keçirilməsi
050 290 71 93
[email protected]

MENECMENT SİSTEMLƏRİNİN QURULMASI

İŞ YERLƏRİNİN ATTESTASİYASI VƏ SƏTƏM

ƏMƏK MƏCƏLLƏSİNƏ UYĞUN SƏNƏDLƏŞMƏ

İNSAN RESURSLARININ İDARƏ EDİLMƏSİ (HRM)