Liderlik

Liderlik

DAVOS hesabatlarında "liderlik"

     Hər il Davos hesabtlarında dünyanı təhdid edən risklər arasında həmin dövrdəki aktuallığı nəzərə alınaraq müxtəlif təhlükələr qeyd edilir, məsələn ekalogiya, kiber hücumlar, pandemiya və s. Lakin 2012-ci ildən bu yana bu hesabatlarda dəyişilməyən, hər dəfə təkrarlanan yeganə risk - "lider çatışmazlığı" olmuşdur. Qəribə deyilmi? Çünki Google -də liderlik yazdıqda 8 mln məlumat çıxır. Əgər ingiliscə leaderships yazsaq isə 2 mlrd 700 mln məlumat ilə qarşılaşarıq. Deməli liderlik mövzusunda məlumat əksikliyi yoxdur. Amma nədənsə əksər cəmiyyətlərdə "LİDER" problemi var. Bəs niyə? 

Liderlik gücü

     Lider olmağı da bacarmaq heç də asan məsələ deyil. Bu, bir növ xüsusi bir istedad tələb edir.  Aparılan tədqiqatlar, məsələn, şirkətlərdə hər on liderdən ikisində bu şirkəti gələcəkdə irəliyə aparmaq üçün lazımi bacarıqlara sahib olmadığını göstərir. Liderin gücü bu şəxsin ətrafındakılara, komandadakı insanların davranışlarına təsir gücüylə ölçülür. Bir liderinin ətrafındakılara təsir gücü aşağıdakılardır:
     * Coercive power (məcburiedici güc)

     * Reward power (mükafat gücü)
     * Legitimate power (legitimlik gücü)
     * Expert power (uzmanlıq)
     * Reference power (referans gücü)
     * Information power (məlumatlılıq)

 

ADAPT meyarları və liderlik 

     Bəs liderlik keyfiyyətlərini necə təyin etmək olar?  Məsələn, ADAPT kriterilərindən (meyarlarından) istifadə edərək vacib olan liderlik xüsusiyyətlərinin nə olduğunu müəyyən etmək olar. 

 

  • ƏLAVƏ OLARAQ AŞAĞIDAKI MÖVZULAR DA SİZƏ MARAQLI OLA BİLƏR:
  • ADAPT meyarları

Digər maraqlı bloq yazılarımıza keçid edə bilərsiniz: Bloqlar

 

Əməkhaqqı hesablanması, Əmək Məcəlləsinin şərhi, kadr kargüzarlığına aid çoxlu sayda müxtəlif sənəd nümunələri və bir çox problemli keyslərin izahının verildiyi kitabı əldə etmək üçün müraciət edə bilərsiz. Bundan başqa kitabda İnsan Resurslarının idarə edilməsi ilə bağlı müxtəlif modulların praktik misallarla nümunələri verilmişdir.