İşçini qiymətləndirən TEST

ISCILERIN QIYMETLENDIRILMESI | TEST
Bu yazıda İR mütəxəssislərinə, eləcə də onların əməkdaşlarına insan şəxsiyyətinin psixoloji araşdırılması və özünə inamı təyin etməyə kömək edəcək metodologiyasından bəhs edəcəyəm. Əldə edilən nəticələr, peşəkar inkişafa kömək edəcək şəxsiyyət əlamətləri haqqında məlumat verəcəkdir.

Budur, şəxsiyyət xüsusiyyətlərini göstərən 48 sözü təqdim edirəm:

 

İdeal

 

Göstərici

 

Real

  Dəqiqlik  
  Diqqətsiz  
  Diqqətli  
  Həssas  
  Özündən çıxan  
  Qürur  
  Kobudluq  
  Humzanist  
  Xeyirxah  
  Pozetiv  
  Qayğıkeş  
  Paxıllıq  
  Həya, abır  
  Kin  
  Səmimiyyət  
  Kapriz  
  Sadəlövh  
  Cəld  
  Astagəl  
  Xəyalpərəst  
  Vasvası  
  Qisas  
  Etibarlı  
  Dözümlü  
  Zərif  
  Qərarsız  
  Dözümsüz  
  Cazibədar  
  Küsəyən  
  Ehtiyyatlı  
  Həssas  
  Şübhə edən  
  Prinsipial  
  Qonaqpər  
  Sırtıq, utanmaz  
  Düşünən, mühakimə  
  Özünütənqid  
  Özünü ələ alan  
  Ədalət  
  Şəfqət  
  Utancaq  
  Praktik  
  İş sevən  
  Qorxaq  
  Əminlik  
  Həvəsli, ruhlu  
  Cəsarət  
  Eqoist  

 

Bundan sonra 3 addım yerinə yetirməlisiniz:
1 addım. Keyfiyyətlər siyahısından, fikrinizcə, ideal bir insana sahib olan 20sini seçin. Seçilən xarakter keyfiyyətlərin yanında sağ sütundakı "İdeal" qoymaq +.
 
2 addım. İndi bu 20 keyfiyyət arasından ən xoşagəlməzini seçin. Hər bir keyfiyyətin qarşısında, "İdeal" sütununda 1-dən 20-ə qədər rəqəm qeyd edin. Məsələn, 1 ən xoşagəlməz keyfiyyət, 20-i nisbətən,yəni ən az xoşagəlməzdir. 
 
3 addım. Sizin üçün bu 20 keyfiyyət arasından ən az xarakterik olanları ayırın.Sizin bu keyfyəətlərdən xoşunuz gəlib gəlməməyinizdən asılı olmayaraq əgər sizdə belə keyfiyyət varsa seçin. Yani 2-ci addımda seçdiyinin ən xoşagəlməz keyfiyyət sizdə ola da bilər, olmaya dabilər. Və ya əksiən seçdiyiniz ən az xoşagəlməz keyfiyyət sizdə ola da bilər, olmaya da bilər. Sol sütunda "Real" hər bir keyfiyyətə qarşı 1-dən 20-ə qədər bir rəqəm qoyur. Burada 1- sizin üçün ən az xarakterik keyfiyyət, 20 - ən çox xarakterikdir. 
 
Test nəticələri
Nəticələri hesablamaq üçün aşağıdakı cədvəldə məlumatları daxil etməlisiniz. d sütunda "Real" və "İdeal" sütunları arasındakı fərqi qeyd etməlisiniz - daha böyük olandan kiçikini çıxartın. Bu fərqi cədvəldə 20 keyfiyyət sırasına uyğun olaraq yazın.
  3 4 5 6 7 8 9

 10 

 11 

 12 

 13 

 14 

 15 

 16 

 17 

 18 

 19 

  20 

 d                                        
  d                                            

 

d² sütununda d sütundakı dəyərləri kvadratlaşdırmaq lazımdır (fərqiniz). Yəni d = 2 olarsa, d² = 4 və s. Bütün keyfiyyətlərə görə bütün d² xanalanı yazdıqdan sonra, onları cəmləyin.
 
S= Σd2 = d12 + d22 + d32 + … + d202
 
Daha sonra isə r - Rogers düsturuna görə özünü qiymətləndirmə səviyyəsini göstərən r dərəcələrin korrelyasiya əmsalını hesablayırıq.
 
r = 1 - 0,00075 x  Σd²
 
     * əgər r  [-1; 0]aralığındadırsa, onda bu, özünə inamın aşağıdır;
     * əgər r = 0.1; 0,2; 0.3, onda özünə inam az qiymətləndirilir;
     * əgər r = 0.4; 0,5; 0.6, onda özünə inam adekvatdır;
     * əgər r = 0.7; 0,8; 0.9, onda  özünə inam nevrotik tip tərəfindən aşılır;
     * əgər r = 1, onda özünə hörmət həddən artıqdır.
 
 
-0.37-ilə +0.37-dən arasındakı nəticə, insanın "mən ideal" və "mən-real" haqqında fikirləri arasında zəif bir əlaqəni (və ya hətta onun olmamasını) göstərir.
+0.38 ilə +1 arasındakı bir nəticə "mən-ideal" və "mən-real" arasındakı müsbət əlaqəni göstərir.
+0.39-dan +0.89-a qədər olan dəyərlər həddən artıq qiymətləndirmə meyli ilə adekvat özünə inam kimi şərh olunur.
+0.9-dan +1 - ə qədər olan dəyərlər çox vaxt qeyri-adekvat yüksək özünə inamı göstərir.
 

hazırladı: İlqar İbrahimov

Əlavə olaraq, HR Metriklər bloqu vasitəsi ilə istifadə olunan əsas metrikləri öyrənə bilərsiniz

Bu sahədə biliklərinizi daha da təkmilləşdirmək istəyirsinizsə HR Professional təlimi tam sizlər üçündür

Əməkhaqqı hesablanması, Əmək Məcəlləsinin şərhi, kadr kargüzarlığına aid çoxlu sayda müxtəlif sənəd nümunələri və bir çox problemli keyslərin izahının verildiyi kitabı əldə etmək üçün müraciət edə bilərsiz. Bundan başqa kitabda İnsan Resurslarının idarə edilməsi ilə bağlı müxtəlif modulların praktik misallarla nümunələri verilmişdir.